158. Freibergit

Freibergit jest skomplikowanym minerałem srebra, miedzi i żelaza o składzie (Ag,Cu,Fe)₁₂(Sb,As)₄S₁₃ – czyli, jak widać, jest to minerał siarczkowy, zawierający też arsen i antymon. Został po raz pierwszy opisany w 1853 roku i nazwany od miejscowości Freiberg w Saksonii, gdzie występuje w miejscowych kopalniach srebra. Twardość 3,5-4, gęstość różne źródła podają różną – niektóre powyżej, inne poniżej 5 g/cm³. Jest nieprzezroczysty, wykazuje połysk metaliczny i barwę od stalowoszarej do czarnej. Na przełomie ciemnoczerwony.

Występuje w złożach hydrotermalnych na całym świecie, np. w Czechach, Kalifornii. A co to są złoża hydrotermalne? Są to ugrupowania mineralne powstałe wskutek wytrącania się (krystalizacji) minerałów z gorących wód krążących w spękaniach skorupy ziemskiej. Rozpuszczalność większości substancji jest większa przy wyższej temperaturze. Dodatkowo w skorupie ziemskiej panuje wyższe ciśnienie, a to oznacza, że woda wrze w wyższej temperaturze, czyli istnieje możliwość występowania wody w stanie ciekłym w temp. ponad 100°C. Taka woda lepiej rozpuszcza wiele substancji. Lecz gdy jej temperatura spadnie, roztwór minerałów staje się przesycony i substancje trudno rozpuszczalne zaczynają się wytrącać. Innymi słowy woda o wysokiej temperaturze może rozpuszczać takie substancje, a w roztworze mogą one reagować ze sobą, dając nowe substancje, a w rezultacie – nowe minerały. Te zaś krystalizują, gdy woda stygnie. Złoża hydrotermalne występują szczególnie często na terenach wulkanicznych i w okolicach gejzerów – ale nie tylko, gdyż ogólnie temperatura skorupy ziemskiej rośnie ze wzrostem głębokości.

[zdjęcia za pośrednictwem strony mindat.org]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *