186. Kornelit

Kornelit jest minerałem żelaza, a konkretnie hydratem siarczanu(VI) żelaza(III) – wzór Fe₂(SO₄)₃·7H₂O (lub 7,5H₂O). Twardość prawdopodobnie 3, gęstość ok. 2,3 g/cm³. Jest to bardzo rzadki minerał, odkryty pod koniec XIX wieku na terenie dzisiejszej Słowacji, w Smolniku w rejonie Koszyc. Nazwany został na cześć Kornela Hlawaczka, pochodzącego z Węgier naczelnego inżyniera górniczego tamtejszej kopalni miedzi (w owych czasach były to Austro-Węgry). Do tej pory znaleziono go zaledwie w kilkunastu miejscach na świecie.

Kornelit ma kształt drobnych cienkich igiełek o zabarwieniu od różowego do fioletowego, charakterystycznym dla stałych uwodnionych soli żelaza(III). Jest minerałem wtórnym i powstaje w strefach utleniania złóż pirytu FeS₂. Jego rzadkość wynika z bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie – może przetrwać jako minerał tylko w miejscach pozbawionych wilgoci. Z uwagi na rzadkość występowania niewiele więcej można o nim powiedzieć, ale uznałem, że wygląda na tyle interesująco, by znalazł miejsce w tym cyklu.

[zdjęcia za pośrednictwem strony mindat.org (3 ostatnie) i e-rocks.com]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *