Dolina Pałaców i Ogrodów 1

Dzień 1.

Na pomysł kilkudniowego wypadu w okolice Jeleniej Góry i objechania obiektów umieszczonych w marketingowej serii „Dolina Pałaców i Ogrodów” wpadła moja żona, co mnie odrobinę zaskoczyło, bo turystyka polegająca na wałęsaniu się po okolicy i oglądaniu zabytków i widoków jest raczej moją specjalnością – ale przecież nie odrzucę takiej okazji 🙂 Założenie było takie, że nocujemy w jednym z dostępnych pałaców i objeżdżamy okolicę po trochu każdego dnia, dlatego opisywane obiekty znajdują się zwykle w pobliżu. Można by je nawet obskoczyć bez samochodu, a poruszając się rowerem – w ramach Doliny wytyczono kilka szlaków dla rowerzystów. Postanowiliśmy też skorzystać z okazji i odwiedzić ciekawe miejsca znajdujące się po drodze. A pierwszym z nich był…

Strzegom

Miasto znajdujące się przy drodze krajowej nr 5, odchodzącej od autostrady A4, a istniejące zapewne od XI wieku, lokowane zaś na prawie niemieckim w 1242 roku, czyli kilkanaście lat przed Krakowem. Sporo znajdujących się w nim zabytków pochodzi ze średniowiecza, aczkolwiek już z późniejszych stuleci. Najbardziej okazałym jest niewątpliwie widoczna z daleka Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gotycki kościół trójnawowy z transeptem (czyli nawą poprzeczną, dzięki której budynek zaprojektowany jest na planie krzyża łacińskiego). Długość nawy przekracza 76 m, a wysokość sięga 26,5 m. Przez pewien czas była to świątynia ewangelicka; z tych czasów (koniec XVI wieku) pochodzi okazała ambona. Do cennych zabytków należą też wielokrotnie przebudowywane organy. Więcej informacji na stronie https://paskonikstronik.blogspot.com/2016/04/gotycki-koscio-sw-piotra-i-pawa-w.html.

Do innych ciekawych obiektów w Strzegomiu należą kościół pomocniczy pw. św. Barbary (dawna bożnica), z końca XIV w.; kościół pomocniczy pw. św. Jadwigi z XIV w., klasztor elżbietanek (neogotycka budowla z końca XIX wieku), fragmenty fortyfikacji, wieża „targowa” starego ratusza, z XV w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *