364. Larsonit

Larsonit formalnie nie jest minerałem, a rodzajem skamieniałego drewna. Normalnie drewno, podobnie jak każda inna substancja organiczna, ulega rozkładowi. Aby takie substancje uległy fosylizacji, czyli przemianie w skamieliny (dosłownie „skamienieniu”), niezbędne jest odcięcie dopływu tlenu i obecność odpowiednich substancji mineralnych w pobliżu. W przypadku larsonitu doszło do erupcji wulkanicznych, które zasypały pewien obszar popiołem i… Czytaj dalej 364. Larsonit